RADOS AT100-60W
Trượt 1 cánh

 

Cửa trượt tự động RITS-N Hàn Quốc
RADOS AT100-60W, Ray dài 2.5m
Tải trọng: Max. 120Kg X 1 cánh
Khẩu độ mở: Max. 1.200 mm X 1 cánh

 

LIÊN HỆ BÁO GIÁ
090 367 1215 - 0903 942 942

 

 

RADOS AT100-60W
Trượt 2 cánh

 

Cửa trượt tự động RITS-N Hàn Quốc
RADOS AT100-60W, Ray dài 4.2m
Tải trọng: Max. 80Kg X 2 cánh
Khẩu độ mở: Max. 1.200 mm X 2 cánh

 

LIÊN HỆ BÁO GIÁ
090 367 1215 - 0903 942 942

 

 

RADOS 300S
Trượt 2 cánh qua 1 bên

 

Cửa trượt tự động RITS-N Hàn Quốc
Cửa trượt 2 cánh LỒNG NHAU
RADOS-300-S, ray dài 2.5m
Tải trọng: 80Kg X 2 cánh

 

LIÊN HỆ BÁO GIÁ
090 367 1215 - 0903 942 942

   
   
         

 

 

 

       

 

RADOS AT100-90W
Trượt 1 cánh

 

Cửa trượt ĐẨY TAY RITS-N Hàn Quốc
RADOS AT100-90W, Ray dài 3.5m
Tải trọng: Max. 120Kg X 1 cánh
Khẩu độ mở: Max. 1.500 mm X 2 cánh

 

LIÊN HỆ BÁO GIÁ
090 367 1215 - 0903 942 942

 

 

RADOS AT100-90W
Trượt 2 cánh

 

Cửa trượt tự động RITS-N Hàn Quốc
RADOS AT100-90W, Ray dài 5m
Tải trọng: Max. 120Kg X 2 cánh
Khẩu độ mở: Max. 1.250 mm X 2 cánh

 

LIÊN HỆ BÁO GIÁ
090 367 1215 - 0903 942 942

 

 

RADOS 300D
Trượt 4 cánh qua 2 bên

 

Cửa trượt tự động RITS-N Hàn Quốc
Cửa trượt 4 cánh LỒNG NHAU
RADOS-300-D, ray dài 4.2m
Tải trọng: 60Kg X 4 cánh

 

LIÊN HỆ BÁO GIÁ
090 367 1215 - 0903 942 942

   
   
   

 

 

 

       

 

RADOS AT100-90W
Trượt 2 cánh lớn

 

Bộ cửa mở tự động RITS-N Hàn Quốc
RADOS AT100-90W Ray dài 3+3m=6m
Tải trọng: Max. 120Kg X 2 cánh
Khẩu độ mở: Max. 1.500 mm X 2 cánh

 

LIÊN HỆ BÁO GIÁ
090 367 1215 - 0903 942 942

 

 

RADOS - 100SA
Trượt  1 cánh đẩy tay

 

Cửa trượt ĐẨY TAY RITS-N Hàn Quốc
RADOS-100SA, Single Ray dài 2.1m
Tải trọng: Max. 60Kg X 1 cánh
Khẩu độ mở: Max. 1.200 mm X 1 cánh

 

LIÊN HỆ BÁO GIÁ
090 367 1215 - 0903 942 942

 

 

RADOS - 100SA 
Trượt 2 cánh đẩy tay

 

Cửa trượt tự động RITS-N Hàn Quốc
RADOS-100SA, Single Ray dài 4.2m
Tải trọng: Max. 60Kg X 2 cánh
Khẩu độ mở: Max. 1.200 mm X 2 cánh

 

LIÊN HỆ BÁO GIÁ
090 367 1215 - 0903 942 942

   
   
   

 

 

 

       

 

RADOS 500-S90W
Cửa mở 1 cánh

 

Bộ cửa mở tự động RITS-N Hàn Quốc
RADOS 500-S90W
Tải trọng: Max. 80Kg / 1 cánh
Rộng cánh cửa: max. 1.200 mm/cánh

 

LIÊN HỆ BÁO GIÁ
090 367 1215 - 0903 942 942

 

 

RADOS 500-S90W
Cửa mở 2 cánh

 

Bộ cửa mở tự động RITS-N Hàn Quốc
RADOS 500-D90W
Tải trọng: Max. 80Kg x 2 cánh
Rộng cánh cửa: max. 1.200 mm/cánh

 

LIÊN HỆ BÁO GIÁ
090 367 1215 - 0903 942 942

 

 

 

RADOS 900F-S120W

 

Single Heavy Duty System / F Type

Bộ tự động không bao gồm cánh cửa

 

 

 

LIÊN HỆ BÁO GIÁ
090 367 1215 - 0903 942 942