Cửa chính tòa nhà
(Building main entrance)
 
Trung tâm thương mại
(Shopping mall entrance)
 

Salon ô-tô
(Car show room)

Cửa hàng
(Store)

Nhà hàng – Rạp hát
(Restaurant - Theater)
Các chủng loại cửa tự động sử dụng cho BỆNH VIỆN

Cửa chính ra vào bệnh viện
 

Cửa trượt hoặc cửa mở 2 cánh

Cửa trượt hoặc cửa mở 1 cánh

Cửa phòng hồi sức (ICU)